გახდი შენი ცხოვრების ავტორი
EXECUTIVE COACHING

980.00

ინდივიდუალური კონსულტაცია მენეჯერებისთვის